Zwroty i reklamacje

Zwroty, wymiana, reklamacje

Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.


2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.


4. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, możliwości odstąpienia od Umowy i tym samym zwrotu nie podlegają:

  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1. niniejszego paragrafu;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 


2. Zawiadomienie o zwrocie towaru/ów lub reklamacji należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@ekozakupy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 885 854 934.


3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia pojedynczego produktu w transporcie lub całej paczki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Podstawą reklamacji jest załączenie dowodu zakupu.


4. Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany i dokładnie oznaczony jako reklamowany wyłącznie na adres Żywność Ekologiczna ul. Gdańska 138-140, 85-719 Bydgoszcz po uprzednim potwierdzeniu zwrotu przez biuro EkoZakupy.pl.


5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 


6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 


7. Klient traci uprawnienia w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, z zastrzeżeniem ust 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U.2003.31.258), w przypadku niezgodności towaru żywnościowego z Umową Sprzedaży Klient traci uprawnienia o których mowa w ust 6 niniejszego paragrafu, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż: 1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409): 

  • oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362), 
  • dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia; 2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
    Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych wyżej, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

9. Sklep www.ekozakupy.pl nie przyjmuje paczek odsyłanych “za pobraniem”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl